Let op geld lenen kost ook geld

Privacy

GEGEVENSVERZAMELING VAN PERSONEN

Er is via de site toegang tot informatie zonder dat er persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres worden opgegeven.

In uitzonderlijke gevallen, om beter van dienst te zijn, is het mogelijk dat persoonlijke gegevens, contactgegevens worden gevraagd aan de gebruiker. In dit geval, wordt de gebruiker ingelicht. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming van de wet van 8 december 1992, betreffende de verwerking van persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat:

Uw persoonlijke gegevens alleen worden verzameld en verwerkt indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te controleren en aan te passen bij eventuele fouten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de beheerder van uw gegevens, zijn informatie vind je hieronder.

De regionale verantwoordelijke verbindt zich ertoe om de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en zo te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonlijke gegevens die u hebt achtergelaten.

VERANTWOORDELIJKE BEHANDELEN VRAGEN

Heeft u een vraag of verzoek met betrekking tot de bescherming van de privacy op de site, dan kunt u deze stellen of indienen op het adres dat vermeld staat op de website en per e-mail op info@geldlenen.be

Verzamelen van informatie over de navigatie voor de statistieken

Wanneer u op de site surft, verzamelen de servers automatisch gegevens over:

Deze informatie wordt alleen bewaard voor het tellen van het aantal bezoekers op de verschillende onderdelen van de site, zodat deze verbeterd kunnen worden.

GEBRUIK VAN COOKIES

Om de navigatie van de site te verbeteren en de technische werking ervan te garanderen, maakt deze website gebruik van cookies.

Een ‘cookie’ is een stukje informatie dat bij uw bezoek op de site, door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Deze ‘cookie’ kan dan bij een volgend bezoek op dezelfde site worden opgevraagd. De ‘cookie’ kan niet gelezen worden door een andere website. Enkel door de site die de cookie heeft aangemaakt. Cookies worden gebruikt voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te registreren voor bepaalde soorten informatie. Zo hoeft u niet telkens dezelfde gegevens in te typen bij het bezoek aan de website.

De meeste ‘cookies’ werken slechts voor de bepaalde duur van een sessie of bezoek. Geen enkele cookie bevat contactinformatie zoals telefoonnummer, e-mailadres of postadres.  U kunt uw browser ook zo instellen zodat u gewaarschuwd wordt wanneer er een cookie gemaakt wordt, zodat u hun registratie kunt voorkomen.